89 Followers

Sign in

89 Followers

89 Followers

 • Ivt

  Ivt

  Obserwuję. Forwarduje.

 • Porąb i spal!!!

  Porąb i spal!!!

  Wydajemy dla Was książki o psychologii oraz literaturę piękną. Książki dla wymagających! #Wassmo #Pinker #Łukaszewski #JørnLierHorst #smakslowa #porąbispal

 • Szymon Barczak

  Szymon Barczak

  Sukces naturalnie.

 • Bartek Nowakowski

  Bartek Nowakowski

 • Damian Winkowski

  Damian Winkowski

  Be kind be honest and make good stuff discovering the world. And always CREATE EXCITEMENT! Start-UP Geek, right now at leocode.com

 • Lucas Kuczera

  Lucas Kuczera

  Entrepreneur. Founder of Scalac - Scala consulting company and Wearlabs - where we develop cutting edge mobile platform. We're hiring Best Scala hAkkers!

 • Jarek Piotrowski

  Jarek Piotrowski

  Business Development Director at Kontomierz & co-organiser of Warsaw Startup Weekend. I do other startup stuff too.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store